Videkvistar mot förortens bostadskomplex

Canon AE-1, TriX400.