Fotografisk film

Fotografisk film i två olika format, till vänster den vanliga 135-filmen, och till höger 120-film.