En dörr genom en riven vägg

En dag var det enda som återstod av Kungliga Musikhögskolans gamla B-hus den här porten som jag vandrat igenom otaliga gånger.