Canon A1, TriX400.
Alfta station är nedlagd och ödslig.