Canon 5D mkII, 200mm f/2,8

Vårt absolut enklaste och kraftfullaste verktyg som fotografer är utsnittet. Att på olika vis avgränsa en bild från dess omgivningar. Att ta med vissa saker, och utelämna andra. Det är just detta som gör fotografering till ett så kraftfullt medium. Att vi kan välja exakt vilken del av historien som vi vill berätta.

Att välja bort det som inte tillför något till bilden är mitt ansvar som fotograf. Alla föremål som är med i bilden måste ha sitt berättigande. Annars ska de elimineras på lämpligt vis. Jag får jobba med utsnittet i första hand. Om ett steg till höger eller vänster raderar ett störande element så är det ett bättre verktyg än att göra föremålet suddigt med hjälp av skärpedjupet.

Utsnittet tar också saker och ting ur sina sammanhang. Det man väljer att ha med i exempelvis ett porträtt avspeglas direkt på subjektet. Man kan ställa någon i väldigt dålig dager bara genom att inte inkludera hela sammanhanget.

Även om det känns bättre att göra utsnittet med kameran så är beskärning ett användbart verktyg. Vi ser här en bild som gör sig mycket bra i kvadratiskt format. Originalnegativet är 2:3, så jag har skurit bort en hel del gröna buskar som ändå inte låg i skärpedjupet. Det främjar bilden jag vill visa, och alltså är det rätt. Jag drar mig heller inte för att göra om bilder som är 1:1 till andra format om det gör bättre bilder.

Som fotograf är man ansvarig för den berättelse man berättar, och för det utsnitt av verkligheten man använder.