En nedmonterad förstoringsapparat

Förstoringsapparaten har monterats isär för att bli urstädad. Alla elkablar till förstoringslampan är utbytta och kopplingsdosan för reprokameran har tillfälligtvis blivit förbikopplade