Det är viktigt för mig att fotografera älgar. Min hustru förstår inte alls denna passion, hon tycker det är tråkigt att åka runt på små skogsvägar och leta efter denna skogens konung bara för att eventuellt få en bild som eventuellt kan användas på Instagram. Jag vet precis hur hon känner, jag kände likadant när jag var liten och familjen kuskade runt på varenda skogsväg mellan Ockelbo och Ljusdal. Det var ju otroligt tråkigt när man inte visste vad man letade efter egentligen.

Idag känner jag annorlunda. Möjligen föredrar jag att leta efter älgar till fots eller möjligen till cykel, men dessa skogsturer är det yttersta tecknet på att jag är ledig. Jag har ingenstans jag behöver vara, det finns inget direkt mål med färden, och resultatet av mina ansträngningar är inte heller så viktigt.

Här lyckades jag fånga en älg med Bladaren. En tjur på försommaren. Avbildad på utgången Fuji NPH400, egentligen en porträttfilm som inte direkt lyfter fram grönskan. En billig film som jag kunde slänga bort på några jaktförsök. I vanliga fall brukar jag köra med digitalkameran till denna syssla, de flesta av min älgbilder är mest av buskar med skuggor i bakgrunden. Här var det fritt skottfält och gott om tid, och jag hade kameran om halsen.