När jag skrev att jag skulle försöka börja publicera snabbare trodde jag inte att jag skulle kunna jobba såhär snabbt. De här bilderna tog jag igår, och jag har lagt ungefär tre minuter på dem i Lightroom, mest för att sätta eti­ketter och exportera JPG-filer. Alla färger, allt ljus och alla kontraster är rakt ur kameran.

Jag gjorde en hel liten serie kring det här ögon­blicket, och då kameran var ställd på bländar­priori­tering med ISO-auto­matik så tolkas fram­för­allt exponeringen lite olika i de olika rutorna. Och jag måste er­känna att en rätt stor del av tolkningen är kamerans. Jag får trösta mig med att jag åt­minstone har mandat att godkänna bilderna än så länge.

Kanske kommer jag att önska på lördag att jag sparade de här bilderna till vecko­slutet, men det känns rätt att pub­licera vid första bästa till­fälle. Se det som ett reportage, denna vardags­dramatik ut­spelade sig i Järva­staden igår. Det visar också på syftet med den nya digi­tala kameran; att visa bilderna omedel­bart. Dessutom hoppas jag kunna visa er ett eller ett par porträtt på lördag.