En enkel exponering av samma motiv, med låg kontrast