Ett av de vanligaste tricken för att skapa en bild av ett motiv är att upprepa det. Det här är andra gången jag publicerar en bild av sablar, och bägge gångerna har jag valt att upprepa motivet. En sabel i taget är vare sig effektiv eller intressant

Upprepningar

Upprepningar

Det vi faktiskt vill uppnå med dessa foton är en rörelse för ögat. Vi vill att betraktarens blick skall färdas över bilden. Sablarna ovan är en smula oorganiserade och står i bredd, det bjuder in till jämförelse. Ögat hoppar mellan sablarna och undersöker dem.

I bilden intill är rörelsen mer styrd. Sablarna är tydligt ordnade, och står på en diagonal, den mest dynamiska linje som vi kan hitta i ett fotografi. Här finns inte heller någon tydlig flyktpunkt, så blicken sugs verkligen in i bilden.