Alvastra klosterruin ligger vid foten av Omberget helt nära Vättern. Det var Sveriges första cistercienskloster och började byggas under 1100-talet. Det som fortfarande finns kvar visar på en liten klostergård, omgiven av de sedvanliga byggnader och lokaler som behövdes för munkarnas gärning. Resterna av en präktig klosterkyrka står kvar och strävar egendomligt smäckra mot himmelen.

Det jag önskade att fotografera var detaljer i stenarbeten. Nu är cistercienska ideal ganska enkla, nästan stränga. Men framför allt i kyrkobyggnaden så kan man se stor hantverksskicklighet i de enkla, men sköna valvbågarna.