Ett projicerat negativ på en avmaskningsram

Negativet projiceras på en avmaskningsram för att se om förstoringsapparaten fungerar