Jag har länge velat göra en porträttserie av de människor som betytt mycket för mig under min konstnärliga uppväxt. Folk som inspirerat och visat vägen. Människor med kloka tankar och goda grundinställningar. Människor jag ser upp till som goda förebilder.