Här kommer jag att samla på mig lite tekniska beskrivningar och lathundar. De finns här i allra högsta grad för min egen skull, men om någon finner nytta i dem, väl bekomme.