Reciprocitetslagen säger att om man höjer sin bländar­in­ställning ett steg och samtidigt sänker sin tids­inställning ett steg så är exponerings­värdet detsamma. Denna lag bryts dock vid mycket korta- eller mycket långa expo­nerings­tider. Filmen är mindre känslig vid mycket låga- eller mycket höga ljus­styrkor, och de flesta motiv innehåller samtidigt både höga och låga ljus­styrkor. Avvikelsen drabbar således endast delar av ton­skalan, och inte hela bilden på ett jämnt sätt.

Långa slutartider

Om vi fotograferar ett mörkt motiv  använder vi långa expo­nerings­tider, och skugg­tonerna kan få svårt att hänga med högdagrarna; de blir mindre exponerade. För att få rätt exponering i skuggorna behöver vi alltså förlänga exponerings­tiden. Men vad händer då med hög­dagrarna, som redan var korrekt exponerade? Jo, de får också mer exponering, och negativ­kontrasten höjs. För att bibehålla önskad kontrast måste vi genomföra en minus­framkall­ning, att helt enkelt dra ner på tiden som filmen är i fram­kallaren.

Vi slår upp Kodaks blad om Tri-X och finner följande:

Uppmätt exponeringstidAnvänd iställetJustera framkallningen
1 sek2 sek-10%
2 sek5 sek-10%
3 sek10 sek-10%
4 sek15 sek-10%
5 sek20 sek-10%
10 sek50 sek-20%
20 sek120 sek-20%
30 sek200 sek-20%
40 sek300 sek-20%
60 sek550 sek-25%
100 sek1200 sek-30%

Korta slutartider

I bladet står också hur man skall hantera exponerings­tider ner till 1/100’000 sekund. Det är sällan nödvändigt att kunna. De flesta av mina kameror klarar inte kortare tider än 1/500 sekund, och då före­kommer ingen reciprocitets­avvikelse. Men det finns ju risk för att man skulle hamna kring tusendelen på någon små­bilds­kamera någon gång, och då behöver man enligt Kodak öka sin framkallnings­tid med 10%. Då tycker jag det är enklare att använda ett ND-filter för att förlänga exponerings­tiden istället.

Bara vid analogt foto

Slutligen tål det att nämnas att digital foto­grafering inte lider av reci­procitets­avvikelse på samma sätt. Så när jag natt­foto­graferar så är det oftast med digital­kameran. Fast undan­tagen förekommer ju. Och exponerings­tider längre än en sekund kan man drabbas av lite när som helst, så det är bäst att plugga in några rader av tabellen ovan.