När en syssla har en så pass hög kunskapströskel som både musik och fotografering har så finns det en risk att man inte ens ser över den.