Vi är alla på väg någonstans. Därför är det så viktigt att stanna upp, uppleva och se. Ögonblicken flyr, de går över väldigt fort.