Jag tycker att det är en fantastiskt rolig utmaning att göra porträtt i uppkomna situationer. Det kan vara något väldigt spontant över de här bilderna. Till skillnad från mer genomtänkta och planerade porträtt så får man använda det man hittar omkring sig i form av bakgrunder, belysning, och modeller.