Färgen måste tillföra något. Det blir ytterligare en dimension att hålla reda på. En mycket stor dimension.