Skip to main content

Utsnitt

Att välja bort det som inte tillför något till bilden är mitt ansvar som fotograf. Alla föremål som är med i bilden måste ha sitt berättigande. Annars ska de elimineras på lämpligt vis. Jag får jobba med utsnittet i första hand. Om ett steg till höger eller vänster raderar ett störande element så är det ett bättre verktyg än att göra föremålet suddigt med hjälp av skärpedjupet.

Läs mer