Att hålla gammal teknik vid liv är en sport med många discipliner.